ĐIỆN TỬ LÊ NGUYÊN
CỬA HÀNG ĐIỆN  - ĐIỆN TỬ LÊ NGUYÊN

- Địa chỉ: 23B Sinh Trung - P. Vạn Thạnh - TP. Nha Trang - T. Khánh Hòa
- Tel: 0903 563 488 (Kỹ thuật) - 0903 501 091 (Bán hàng)


Link shopee: https://shopee.vn/dientulenguyen
Mạch nạp EZP2020USB 24/25/93/45FLASH Mạch nạp EZP2020USB 24/25/93/45FLASH Mạch nạp EZP2020USB 24/25/93/45FLASH S001435 MẠCH NẠP 195.000 đ Số lượng: 5 bộ


  •  
  • Mạch nạp EZP2020USB 24/25/93/45FLASH

  • Đăng ngày 14-02-2023 09:05:20 PM - 879 Lượt xem
  • Giá bán: 195.000 đ

  • Mạch nạp EZP2020USB 24/25/93/45FLASH


Số lượng

AMIC:
A25L05PU, A25L05PT,A25L10PT,A25L05PU,A25L20PT,A25L512, A25L010,
A25L10P, A25L020, A25L20P, A25L040, A25L40P, A25L080, A25L80P, A25L016, A25L16P, A25L032,A25LQ32A

ATMEL:
AT25F512, AT25F512A, AT25F512B, AT25F1024, AT25F1024A, AT25FS010,
AT25DF021, AT25F2048, AT25DF041A, AT25F4096, AT25FS040, AT26F004, AT26DF081A,
AT25DF161, AT26DF161, AT26DF161A, AT25DF321, AT25DF321A, AT26DF321

EON:
EN25F05, EN25LF05, EN25P05, EN25D10, EN25F10, EN25LF10, EN25P10, EN25D20, EN25B05,EN25B05T,
EN25F20, EN25LF20, EN25D40, EN25F40, EN25LF40, EN25D80, EN25F80, EN25Q80, EN25T80,EN25T80,
EN25B16, EN25B16T, EN25D16, EN25F16, EN25Q16, EN25T16, EN25B32, EN25B32T, EN25F32,EN25QH16,
EN25P32, EN25Q32, EN25B64, EN25B64T, EN25F64, EN25P64, EN25Q64, EN25F128, EN25Q128

ES:
ES25P80, ES25P16,

ESMT:
F25L004A, F25L04UA, F25L008A, F25L08PA, F25L016A, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA,F25L32QA

MXIC:
MX25L512, MX25V512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005A, MX25V4005, MX25L8005,
MX25V8005, MX25L1605D, MX25L1635D, MX25L3205D, MX25L3225D, MX25L3235D, MX25L3237D, MX25L6405D, MX25L12805D
KH25L4006E,KH25L8006E, KH25L80036, KH25L1606E, MX25V1005, MX25U4035, MX25V4035,MX25V8035,MX25U8935,
MX25L8006E,MX25L1606E,MX25L1635D, MX25L1633E,MX25L1635D, MX25L1608D, MX25L1608E, MX25U1635E,MX25L3225D
MX25L3237D,MX25L3236D,MX25L3206E, MX25L3235D,MX25U3235F, MX25U3235E, MX25L3208D,MX25L3208E,MX25L6455E,
MX25L6465E,MX25L6408D,MX25L6408E,MX25L6406E,MX25L6445E,MX25L6436E,MX25L12835E,MX25L12835F,MX25U12835F,
MX25L12845E,MX25L12836E,MX25L12865E,MX25L12855E,MX25L25635E,MX25L25635F,MX25L25639F,MX25L25735E,
MX25U25635F,MX25L25735F,MX66U51235F,MX66L51235F,MX25U5121E(1.8V),MX25U1001E(1.8V),MX25U2032E(1.8V)

NEXFLASH:
NX25P10, NX25P20, NX25P40, NX25P80, NX25P16, NX25P32

PMC:
PM25LV512A, PM25LV010A, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B

SAIFUN:
SA25F005,SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320

SPANSION:
S25FL001,S25FL002,S25FL004A, S25FL008A, S25FL016A, S25FL032A, S25FL064A,S25FL0128

SST:
SST25VF512, SST25VF512A, SST25VF010, SST25VF010A,
SST25VF020, SST25VF020A, SST25VF040, SST25VF040A, SST25VF040B, SST25VF080B,
SST25VF016B, SST25VF032B, SST25VF064C

GIGADEVICE:
GD25Q512,GD25Q10,GD25Q20B,GD25Q21B,GD25Q40B,GD25Q41B,GD25LQ40,GD25F40,GD25F80,
GD25Q80,GD25Q16,GD25Q32B,GD25Q64,GD25Q128,GD25Q256,GD25Q256MC,GD25LQ05B(1.8v),
GD25LQ10B(1.8v),GD25LQ20B(1.8v),GD25LQ80B(1.8V),GD25LQ16(1.8v),GD25LQ32(1.8v),
GD25LQ64(1.8v)

ST:
M25P05A, M25P10A, M25PE10, M25P20, M25PE20, M25P40, M25PE40, M25P80,
M25PE80, M25PX80, M25P16, M25PE16, M25PX16, M25P32, M25PX32, M25P64, M25PX64, M25P128

WINBOND:
W25X10, W25X10A, W25X10AL, W25X10L, W25P20, W25X20,
W25X20A, W25X20AL, W25X20L, W25P40, W25X40, W25X40A, W25X40AL, W25X40L,
W25P80, W25X80, W25X80A, W25X80AL, W25X80L, W25P16, W25X16, W25P32, W25X32, W25X64
W25Q40,W25Q80,W25Q16,W25Q32,W25Q64,W25Q128,W25Q64FV,W25Q64FW,W25Q256,
W25P80,W25P16,W25P32,W25P64,W25P80,W25P16,W25P32,W25P64,W25Q05CL,W25Q10CL,
W25Q10EW(1.8V),W25Q20CL,W25Q20BW(1.8V),W25Q40BW(1.8V),W25Q80EW(1.8V),
W25Q16DW(1.8V),W25Q32DW(1.8V),W25Q64FW(1.8V),W25Q128FW(1.8V),W25Q256FW(1.8V)

BERGMicro:
BG25Q512A,BG25Q10A,BG25Q20A,BG25Q40A,BG25Q80A,BG25Q16A,BG25Q32A,BG25Q64A,BG25Q128A

BoyaMicro:
BY25D05AS,BY25D10AS,BY25D20AS,BY25D40AS,BY25D80AS,BY25D16AS,BY25D32AS,BY25D64AS,BY25D128AS,
BY25Q40AL(1.8V),BY25Q80AL(1.8V),BY25Q16AL(1.8V),BY25Q32AL(1.8V),BY25Q64AL(1.8V),BY25Q128AL(1.8V)

EXCELSEMI:
ES25M40A,ES25M80A,ES25M16A

FIDELIX:
FM25Q04A,FM25Q08A,FM25Q16A,FM25Q32A,FM25Q64A,FM25M04A(1.8V),FM25M08A(1.8V),FM25M16A(1.8V),
FM25M32A(1.8V),FM25M64A(1.8V),FM25M4AA(1.8V)

PCT:
PCT25VF512A,PCT25VF010A,PCT25VF020A,PCT25VF040A,PCT25VF080A

CHINGIS:
PM25LQ512,PM25LQ010,PM25LQ020,PM25LQ040,PM25LQ080,PM25LQ016,PM25LQ032

SANYO:
LE25FW406M,LE25FW406M

XTXtect:
PN25F04A,PN25F04C,PN25F08,PN25F08B

FIDELIX:
FM25Q04A,FM25Q08A,FM25Q16A,FM25Q32A,FM25Q64A

ZBITSemi:
ZB25D40,ZB25D80,ZB25D16,ZB25LQ40(1.8V),ZB25VQ20,ZB25VQ40,ZB25VQ80,ZB25VQ16,ZB25VQ32,ZB25VQ64,
ZB25VQ128

********************24 *****************************************

ATMEL:
AT24C01, AT24C01A, AT24C01B, AT24C02, AT24C02A, AT24C02B, AT24C04, AT24C04A,
AT24C04B, AT24C08, AT24C08A, AT24C08B, AT24C16, AT24C16A, AT24C16B, AT24C32, AT24C32A,
AT24C32B, AT24C64, AT24C64A, AT24C64B, AT24C128, AT24C128A, AT24C128B, AT24C256, AT24C256A,
AT24C256B, AT24C512, AT24C512A, AT24C512B, AT24C1024, AT24C1024A, AT24C1024B

COMMON:
24C01,24C02,24C08,24C16,24C32,24C64,24C128,24C256,24C512,24C1024

MICROCHIP:
24C01,24C02,24C08,24C16,24C32,24C64,24C128,24C256,24C512,24C1024

ST:
M24C01,M24C01R,M24C01W,M24C02,M24C02W,M24C02R,M24C08,M24C08R,M24C08W,M24C16,M24C16R,M24C16W,
M24C32,M24C32W,M24C64,M24C64W,M24C128,M24C128B,M24C256,M24C256A,M24C256B,M24C256W,ST24C01,
ST24C02,ST24C04,ST24C08,ST24C16

ANACHIP:
AM24LC01,AM24LC02,AM24LC04,AM24LC08,AM24LC16

ROHM:
BR24C01,BR24LC01,BR24C02,BR24LC02,BR24C04,BR24LC04,BR24C08,BR24LC08,BR24C16,BR24LC16,BR24C32,BR24LC32,
BR24C64,BR24LC64

EOREX:
EM24LC01,EM24LC02,EM24LC04

RAMTRON:
FM24CL04,FM24CL04A,FM24C08A,FM24CL16,FM24CL64,FM24C64A,FM24C256

NSC:
NM24C02,NM24C04,NM24C08,NM24C64

ISSI:
IS24C01,IS24C02,IS24C04,IS24C08,IS24C16,IS24C32,IS24C64,IS24C128,IS24C256,IS24C512,IS24C1024

HOLTEK:
HT24C01,HT24C02,HT24C04,HT24C08,HT24C16,HT24C32,HT24C64,HT24C128,HT24C256,HT24C512,HT24C1024,
HT24LC01,HT24LC02,HT24LC04,HT24LC08,HT24LC16,HT24LC32,HT24LC64,HT24LC128,HT24LC256,HT24LC512,HT24LC1024,

FAIRCHILD:
FM24C01L,FM24C02L,FM24C03L,FM24C04L,FM24C05L,FM24C08L,FM24C9L,FM24C16L,FM24C17L,FM24C32L,
FM24C64L,FM24C128L,FM24C256L,FM24C512L,FM24C1024L

CATALYST:
CAT24C00,CAT24C01,CAT24C02,CAT24C21,CAT24C04,CAT24C08,CAT24C16,CAT24C32,CAT24C64,CAT24C128,
CAT24C2566,CAT24FC01,CAT24FC02,CAT24FC04,CAT24FC08,CAT24FC16,CAT24FC32,CAT24FC64,CAT24FC128,CAT24FC256,
CAT24LC02,CAT24LC04,CAT24LC08,CAT24LC16,CAT24LC32,CAT24LC64

HUAHONG:
K24C02,K24C04,K24C08,K24C16,K24C32,K24C64

HUAJIE:
K24C02,K24C04,K24C08,K24C16,K24C32,K24C64

********************93 EEPROM*********************************************


AT93C46(16bit), AT93C46(8bit),
AT93C46A, AT93C56(16bit), AT93C56(8bit),AT93C57(16bit),
AT93C57(8bit), AT93C66(16bit),AT93C66(8bit),AT93C86(16bit),
AT93C86(8bit), AT93C76@16bit

MICROCHIP:
93C46A,93C46B,93LC46A,93LC46B ,93C56A, 93C56B,93C56C(8b),93LC56A,93LC56B,
93LC56B,,93C66A,93C66A,93C66B,93C66C(8b),93LC66A,93LC66B,93C76A,93C76C(8b),93LC76A,
93LC76B,93C86A,93C86B,93LC86A,93LC86B,93LC86C(16b),93LC86C(8b)

ROHM:
BR93LC46, BR93LC46,BR93LC56,BR93LC56,BR93LC66,BR93LC66

ST:
ST93C06(16b),ST93C06(8b),M93S46,M93S46,ST93C46(16b), ST93C46(8b), ST93C47(16b)
ST93C47(8b), M93S56, M93S56,ST93C56(16b), ST93C56(8b), ST93C57(16b) ,ST93C57(8b)
ST93S66,ST93C66(16b),ST93C66(8b),ST93C67(16b), ST93C67(8b), ST93C86W(16b),
ST93C86W(8b)
ACE:
ACE93C46@8bit,ACE93C46@16bit,ACE93C56@8bit,ACE93C56@16bit,ACE93C66@8bit,ACE93C66@16bit

ANACHIP:
93C46,93C56,93C66

CATALYST:
CAT93C46@8bit,CAT93C56@8bit,CAT93C57@8bit,CAT93C66@8bit,CAT93C86@8bit,
CAT93C46@16bit,CAT93C56@16bit,CAT93C57@16bit,CAT93C66@16bit,CAT93C86@16bit

ATC:
ATC93C46@8bit,ATC93C46@16bit,ATC93C56@8bit,ATC93C56@16bit,ATC93C66@8bit,ATC93C66@16bit,
ATC93LC46@8bit,ATC93LC46@16bit

EOREX:
EM93LC46@8bit,EM93LC46@16bit,EM93LC56@8bit,EM93LC56@16bit,EM93LC66@8bit,EM93LC66@16bit,
EM93LC57@8bit,EM93LC57@16bit,EM93LC76@8bit,EM93LC76@16bit,EM93LC86@8bit,EM93LC86@16bit

ISSI:
IS93C46@16bit,IS93C56@8bit,IS93C56@16bit,IS93C66@8bit,IS93C66@16bit,IS93C76@8bit,IS93C76@16bit,
IS93C86@8bit,IS93C86@16bit

ICT:
ICT93C46@8bit,ICT93C46@16bit,ICT93C56@8bit,ICT93C56@16bit,ICT93C66@8bit,ICT93C66@16bit

HOLTEK:
HT93C46@16bit,HT93C56@16bit,HT93C66@16bit,HT93LC46@8bit,HT93LC46@16bit,HT93LC56@8bit,HT93LC56@16bit,
HT93LC66@8bit,HT93LC66@16bit,HT93LC76@8bit,HT93LC76@16bit,HT93LC86@8bit,HT93LC86@16bit

FAIRCHILD:
FM93C46,FM93C46A@8bit,FM93C46A@16bit,FM93C56,FM93C56A@8bit,FM93C56A@16bit,FM93C66,FM93C66A@8bit,
FM93C66A@16bit,FM93C76,FM93C76A@8bit,FM93C76A@16bit,FM93C86,FM93C86A@8bit,FM93C86A@16bit,
FM93S46,FM93S56,FM93S66

EXEL:
XL93C46,XL93CS46,XL93LC46,XL93C56,XL93CS56,XL93LC56,XL93C66,XL93CS66,XL93LC66,
XLS93C46,XLS93C56,XLS93C66

COMMON:
93C46@8bit,93C46@16bit,93C56@8bit,93C56@16bit,93C66@8bit,93C66@16bit,93C76@8bit,93C76@16bit,
93C86@8bit,93C86@16bit

AKM:
AK93C45@8bit,AK93C45@16bit,AK93C55@8bit,AK93C55@16bit,AK93C65@8bit,AK93C65@16bit,
AK93C75@8bit,AK93C75@16bit,AK93C85@8bit,AK93C85@16bit

YMC:
Y93LC46@8bit,Y93LC46@16bit,Y93LC56@8bit,Y93LC56@16bit,Y93LC66@8bit,Y93LC66@16bit,
Y93LC76@8bit,Y93LC76@16bit,Y93LC86@8bit,Y93LC86@16bit

RATO:
RT93C46,RT93LC46@8bit,RT93LC46@16bit

NSC:
NM93C46@8bit,NM93C46@16bit,NM93C56@8bit,NM93C56@16bit,NM93C66@8bit,NM93C66@16bit,
NM93C76@8bit,NM93C76@16bit,NM93C86@8bit,NM93C86@16bit

SEIKO:
S-93C76,S-93C66,S-93C56,S-93C46


********************************25 EEPROM*****************************

ATMEL:
AT25010, AT25020, AT25040, AT25080, AT25160, AT25320, AT25640, AT25128, AT25256, AT25512

CATALYST:
CAT25C01, CAT25C01P, CAT25C01S, CAT25C01U, CAT25C02P, CAT25C02S, CAT25C02U, CAT25C11,
CAT25C03P, CAT25C03S, CAT25C03U, CAT25C04P, CAT25C04S, CAT25C04U, CAT25C05P, CAT25C05S,
CAT25C05U, CAT25C08P, CAT25C08S, CAT25C08U, CAT25C09P, CAT25C09S, CAT25C09U, CAT25C16P,
CAT25C16S, CAT25C16U, CAT25C17P, CAT25C17S, CAT25C17U, CAT25C32P, CAT25C32S, CAT25C33P,
CAT25C33S, CAT25C64P, CAT25C64S, CAT25C65P, CAT25C65S, CAT25C128P, CAT25C128S, CAT25C256P, CAT25C256S

COMMON:
25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256, 25512

MICROCHIP:
25LC010A,25LC020A,25AA010A,25AA020A,25AA040, 25C040, 25LC040, 25AA080A, 25LC080B,25AA080B,
25LC080A, 25AA160, 25C160, 25LC160, 25AA320, 25C320, 25LC320, 25AA640, 25C640, 25LC640,
25LC128,25AA128,25LC256,25AA256,25LC512,25AA512,25LC1024,25AA1024

RAMTRON:
FM25040,FM25CL04,FM25L16,FM25C160, FM25640, FM25CL64,FM25L128,FM25L256

ST:
ST25C01, ST25W01, ST25C02, ST25W02, ST25C04, ST25W04, ST25C08, ST25W08, ST25C16, ST25W16

TI:
TI2508,TI2516,TI2532, TI2532A, TI2564

XICOR:
X25010, X25020, X25021,X25040, X25041,X25043,X25045,X25080, X25160,X25170, X25320, X25640, X25256,X25512
X25F008,X25F016,X25F032,X25F064


Phần mềm mạch nạp : tại đây

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC
Sản phẩm mới
Hosting, VPS giá rẻ siêu mạnh
hawkhost
Video hướng dẫn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây